Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/

Коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів на базі 9 та 11 класів за наступними спеціальностями:

201 АГРОНОМІЯ
Спеціалізація: Виробництво і переробка продукції рослинництва
Освітня кваліфікація: Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр спеціальність "Агрономія"
Термін навчання:
4 роки (на базі 9 класів)
3 роки (на базі 11 класів)
Підготовка спеціалістів за даною спеціальністю розпочалась в 1920 році. Готувались агрономи-селекціонери, агрономи-рільники, в даний час агрономи-насіннярі. Оснащена матеріальна база по підготовці агрономів-насіннярів. Навчально-дослідне господарство займається вирощуванням супер-еліти, еліти та І репродукції основних зернових культур та селекцією і насінництвом кукурудзи. Використовується база та залучаються до навчального процесу науковці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла, професорський склад Білоцерківського національного аграрного університету.
Поряд з фаховою підготовкою студенти можуть одержати такі виробничі професії: 
тракторист-машиніст;
квіткар;
овочівник;
бджоляр;
лаборант-насінняр.
201 АГРОНОМІЯ
Спеціалізація: : Організація і технологія ведення фермерського господарства
Освітньо-професійна програма: Організація і технологія ведення фермерського господарства
Освітня кваліфікація: Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр спеціальність "Агрономія"
Термін навчання:
4 роки (на базі 9 класів)
3 роки (на базі 11 класів)
Провідною спеціальністю на відділенні є „Організація і технологія ведення фермерського господарства", перший випуск спеціалістів з якої відбувся у 1997 році. Технолог - організатор сільськогосподарського виробництва одержує теоретичну і практичну підготовку з рослинництва, тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції, механізації та електрифікації с/г виробництва, основ будівництва, економіки, організації і управління фермерським господарством. За період навчання студенти набувають робітничих професій: водій автомобіля категорії "В", "В і С"; оператор ветеринарної обробки тварин. Випускники спроможні заснувати і вести фермерське господарство, а також працювати в с/г підприємствах різних типів та форм власності на посадах бригадира рільничої та комплексної бригад, завідуючого відділом та фермою, на агрономічних та зоотехнічних посадах.
204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Освітньо-професійна програма: Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Освітня кваліфікація: освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр спеціальність "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
Термін навчання:
4 роки (на базі 9 класів)
3 роки (на базі 11 класів)
Спеціаліст підготовлений для організаційно-управлінської діяльності, яка пов’язана з технологіями утримання, відтворення, виробництва і первинної продукції тваринництва. Поряд з набуттям кваліфікації техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва, одержує робітничі професії:
оператор штучного осіменіння с/г тварин;
бджоляр;
тракторист-машиніст
Здатний виконувати професійну роботу на посадах:
керуючого фермою;
завідувача підсобного виробництва;
зоотехніка;
техніка з племінної справи;
заготівельника тваринницької продукції;
техніка-лаборанта;
техніка технолога;
обліковця.
073 МЕНЕДЖМЕНТ
Освітньо-професійна програма: : Менеджмент
Освітня кваліфікація: Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр спеціальність "Менеджмент"
Термін навчання:
3 роки 5 місяців (на базі 9 класів)
2 роки 5 місяців (на базі 11 класів)
Підготовка фахівців за спеціальністю «Організація виробництва» напряму підготовки «Менеджмент організацій» розпочалася з 1997 року. Спеціалісти отримують економічну та технологічну підготовку, знання з обліку та аналізу виробництва, з менеджменту та маркетингу. Набувають уміння застосовувати ці знання для прийняття найбільш ефективних управлінських рішень з використанням сучасної комп’ютерної техніки. Матеріальна база технікуму та кадрове забезпечення навчального процесу відповідають вимогам Міністерства освіти та науки по підготовці спеціалістів з вищою освітою за І рівнем акредитації. Випускники технікуму за спеціальністю «Організація виробництва» можуть працювати керівниками виробничих підрозділів, очолювати кадрові служби підприємств та організацій, займатись постачальницько–збутовою діяльністю,  працювати на економічних посадах.
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК
Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня кваліфікація: Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр спеціальність "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"
Термін навчання:
3 роки (на базі 9 класів)
2 роки (на базі 11 класів)
Необхідність відкриття у 2003 році спеціальності „Фінанси" була обумовлена гострою потребою регіону у фахівцях фінансових спеціальностей в умовах реформування фінансово-кредитної і податкової системи України, переходу на нові стандарти бухгалтерського обліку. Навчаючись за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст", студенти здобувають ґрунтовні знання з економіки, бухгалтерського обліку, податків і оподаткування, фінансів підприємств, фінансування і кредитування, банківської справи, ревізії та контролю діяльності підприємств. Вони набувають навиків застосування комп'ютерної техніки в бухгалтерському обліку. Наші випускники можуть працювати на посадах бухгалтера, аудитора, ревізора, касира в фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, відділах місцевих державних адміністрацій та інших фінансових організаціях та установах.
274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітня кваліфікація: Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр спеціальність "Автомобільний транспорт"
Термін навчання:
4 роки (на базі 9 класів)
3 роки (на базі 11 класів)
Механік готується до роботи на посадах: механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, технік-конструктор, механік виробництва і т.д.

До послуг студентів:
 • гуртожиток;
 • бібліотека;
 • предметні гуртки;
 • гуртки художньої самодіяльності;
 • спортивні секції.

На базі коледжу можна додатково набути робітничих професій:

 • «Водій категорій В», «В,С»;
 • «Тракторист-машиніст с/г виробництва»;
 • «Лаборант-насінняр»;
 • «Оператор штучного осіменіння с/г тварин і птиці»;
 • «Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування»;
 • «Помічник керівника»;
 • «Оператор комп 'ютерного набору»;

Випускники ПТУ, що мають спеціальності «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та «Слюсар з ремонту автомобілів», вступають за результатами фахової співбесіди.
Вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра, мають право вступити на іншу спеціальність (напрям підготовки) за результатами фахової співбесіди на контрактну форму навчання.

Назва навчального закладу: Відокремлений структурний підрозділ "Маслівський аграрний фаховий коледж
ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету"
Name of educational institution: Separated Structural Unit P.Kh.Garkavyi Maslivka Agrarian Professional College of Bila Tserkva National Agrarian University

Адреса: 08850 Київська область, Обухівський район с.Маслівка вул. Незалежності 66
Address: 66, Nezalezhnosti street Maslivka Obukhiv district Kyiv region

Телефони приймальної комісії: (04574) 3-33-21; 0964782410; 0970260657
Телефони для довідок: (04574) 3-33-21; (04574) 3-33-34; 0684725678
Контактна особа: 0987959937 (Вікторія Вадимівна)
Директор: (04574) 3-33-84 (Наталія Марцинівна)
Заступник директора з навчальної роботи: (04574) 3-33-34 (Олеся Іванівна)
Електронна пошта: matbnau@ukr.net

Електронна скринька скарг та пропозицій: Написати