Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/

Бібліотека

Бібліотека ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого БНАУ" сьогодні налічує  60107 тисяч документів на різних носіях інформації. Вона забезпечує науковий та  навчальний  процеси технікуму літературою та інформацією, обслуговуючи  843 користувачів.

До послуг користувачів  читальний зал на 32 місць,  абонемент, бібліотечно-інформаційний центр. Єдиний бібліотечний фонд налічує  60107 тис. документів.
У комплектуванні фонду значна увага приділяється створенню фонду документів на електронних носіях інформації. База повнотекстових документів складає понад 50  примірників. В цілому комплектування фонду здійснюється на підставі постійного відстеження відомостей про нові навчальні, наукові видання за профілем коледжу з врахуванням якісно-кількісного аналізу забезпечення дисциплін, який проводиться спільно з  зав. відділеннями та викладачами.

Постійно розвивається та вдосконалюється система пошуку інформації у періодичних виданнях: на допомогу користувачам - традиційна та електронна версії систематичної картотеки статей,  покажчики.

Також бібліотека використовує різні форми інформаційної роботи:

  • щомісячні виставки нових надходжень;
  • інформаційні щоквартальні списки надходжень;
  • індивідуальні консультації користувачів згідно їх інтересів;
  • систематично проводяться Дні інформації.

Із тематичними та інформацiйними виставками читач може ознайомитися протягом навчального року у читальному залі та користуючись абонементом бiблiотеки. Для студентiв перших курсiв усiх спеціальностей протягом багатьох рокiв бiблiотека проводить бiблiотечно-бiблiографiчнi заняття з кожною студентською групою.

Доступ користувачів до інформаційних ресурсів у бібліотеці значно розширино,    відкрито безкоштовну зону доступу до Wi-Fi.

  • Колектив бiблiотеки сьогоднi – це 3 працівники. Очолює колектив бібліотеки Підопригора Світлана Володимирівна. 

Персонал бібліотеки вивчає досвід інших бібліотек, впроваджує нові технології в роботу бібліотеки, набуває навички кваліфікованого консультування з використання електронних ресурсів.

Ми знаємо, що студентів приваблює змістовна, організована, доброзичлива бібліотека, тому у своїй роботі ми прагнемо саме до цього.

Бібліотека в сучасному суспільстві – це головний канал, через який все більша кількість людей долучається до соціального співробітництва, інформаційного збагачення, активної комунікації.

Бібліотека ВСП "Маслівський АФК БНАУ" – провідний, інформаційний просвітницький центр  навчального закладу. Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки на сучасному етапі є підвищення якості обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до  інформаційних ресурсів.

Історія нашої бібліотеки розпочалася в 1924 році. Її засновником була Гутковська Віра Іванівна (сестра організатора і першого директора Маслівського сортово-насіннєвого технікуму ім. К.А. Тімірязєва/Маслівського Інситуту селекції і насінництва ім. К.А. Тімірязєва Іванова Василя Івановича. Першим основним фондом бібліотеки стало книжкове зібрання Маслівської суспільної гімназії, яка розташовувалсь у маєтку Н.Ф. Короб’їної-Муравйової-Апостол (Терещенко). Подальше формування фонду бібліотеки спеціалізованою літературою відбувалось: а) за рахунок державних асигнувань. Так у 1923-1924 навчальних роках заклад одержав від Народного Комісаріату освіти 234337 крб. б) за рахунок тих прибутків, які отримував заклад від свого учбового господарства (радгоспу ім. Шевченка) та від експлуатації вальцьового парового млина. У 1923-1924 роках сума цих прибутків становила 21339 крб. та 7022 крб. відповідно.

До 1925 року бібілотека ще знаходилась у стані організації. А у 1926-1927 навчальних роках фонд бібліотеки уже становив 4494 екз. Книговидача становила 6223 екземпляри за рік. Читачів було зареєстровано 194.

Із зміною статусу Маслівського аграрного закладу, змінювалась і назва бібліотеки:

1924 – 1937 роки – бібліотека Маслівського Інституту селекції і насінництва ім. К.А. Тімірязєва

1937 - 1972 роки  - бібліотека Маслівського сільськогосподарського технікуму

1972 - 2000 роки – бібліотека Маслівського радгоспу – технікуму

2000-2010 роки - бібліотека Маслівського державного аграрного технікуму ім.П.Гаркавого;

Із 2010 року – бібліотека Маслівського аграрного технікуму Білоцерківського національного аграрного університету.

Із 2020 року – бібліотека ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету".

За роки існування бібліотеки її фонд формувався і комплектувався відповідно до тих спеціальностей, які готувались технікумом, тепер коледжем, а саме:

У період із 1920 по 1937 роки Маслівський аграрний заклад готував агрономів - насіннєзнавців вищої кваліфікації.

Починаючи із 1937 року – агрономів – насіннєзнавців середньої кваліфікації. У 1948- 1958 роках крім агрономів заклад готував ще й техніків-механіків.

У 1958 році у закладі було відкрито іще одну спецальність – зоотехнічну.

1950 році бібліотека почала обслуговувати крім стаціонарного ще й заочне відділення

1961 році    фонд бібліотеки  становив 23000 примірників

У 1967 році  на стаціонарному відділені навчалось 525 студенти. На заочному - 494

У 1972 році було здано в експлуатацію новий навчальний корпус технікуму із приміщенням для абонементу бібліотеки,  читального залу та  книгосховища. Його загальна площа становила 170 кв.м. У цьому ж році і на протязі 17 наступних літ бібліотека обслуговує  крім студентів та викладачів двох основних спеціальностей ще й студентів спеціальності «Зоотехнік-птахівник»

У 1990 році фонд бібліотеки  Маслівського радгоспу-технікуму становив 58386 примірників

Із 1994 року бібліотека, крім відділень двох спеціальностей  «Агрономія» та «Зоотехнія» почала обслуговувати відділення нової спеціальності - «Організація і технологія ведення фермерського господарства». Із 1997 року – відділення ще однієї нової спеціальності «Аграрний  менеджмент». Із 2003 року бібліотека обслуговує відділення по підготовці пятьох спеціальностей: «Виробництво та переробка продукції рослинництва», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Організація виробництва», «Фінанси», «Організація і технологія ведення фермерського господарства». А із 2012 року відділення спеціальності «Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів».

У свій час фондом бібліотеки користувались відомі вчені аграрники. Серед них -  професори – Дмитро Костянтинович Ларіонов,  Аркадій Савелович Молостов, Борис Карлович Енкен. Відомий вітчизняний генетик Лев Миколайович Делоне. Доктор с/г наук Іван Максимович Єрємєєв. Вчений-ентомолог Іван Володимирович Ліндеман. Вчений-хімік професор Оскар Рудольфович Ветцер. А також: Заслужений селекціонер УРСР Олена Харитонівна Матушинська, випускники МІСНІТ селекціонери Любов Романівна та Яків Софронович Яніцькі, Герой Соціалістичної Праці, Заслужений агроном УРСР  Петро Васильвич Борисенко, Герой Соціалістичної Праці Аліна Петрівна Ведмідь та інші.

Сьогодні фондами  бібліотеки користуються вчені :

Кочмарський Валентин Сергійович – директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта», доктор с/г наук, старший науковий співробітник, викладач дисципліни «Селекція і насінництво»;

Гудзенко Володимир Миколайович – в.о. заступника директора Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла, кандидат с/г наук, старший науковий співробітник, викладач дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва»;

Дубовий Володимир Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор ;

Коваль Анатолій Іванович -    кандидат сільськогосподарських наук, викладач зоотехнічних дисциплін.

Великий вклад у розвиток бібліотеки внесли:  перший бібліотекар  Гутківська Віра Іванівна. У післявоєнний період та у 60/90 роках минулого століття: Сільченко В.І., Доценко Тамара Далмонтівна, Макаренко Євгенія Тихонівна, Костійчук Марія Григорівна, Лемперт Валентина Андріївна, Сластіон Галина Вакулівна.

Традиційною формою обслуговування читачів нашої бібліотеки є абонемент (денний і нічний), а також читальна зала. Її книжковий фонд має різносторонній інформаційний напрямок і комплектується літературою  сільськогосподарського, економічного, природничого, технічного характеру. Виданнями із галузі педагогіки, філології та інших суспільних наук. На допомогу  користувачам - журнали та газети. Постійно розвивається та вдосконалюється система пошуку інформації у періодичних виданнях: традиційна та  електронна версії систематичної картотеки статей,   покажчики.

Із тематично-iнформацiйними виставками читач може знайомитися протягом навчального року у читальній залі бiблiотеки.

Бібліотека систематично аналізує свою роботу і зосереджує всі сили на те, щоб всі процеси, які відбуваються в бібліотечному середовищі,  були адаптовані до інтересів читацької аудиторії.

Сьогодні в бібліотеці працюють досвідчені фахівці, які відповідають усім професійним вимогам.

Бібліотека ВСП "Маслівський АФК БНАУ" – Ваш надійний партнер, працює разом з Вами на Ваш успіх. Завітайте до нас, і Ви отримаєте відповіді на всі ваші запитання.