"Міжнародна науково-практична конференція"

Представники навчального закладу за запрошенням Національного університету біоресурсів і природокористування України прийняли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБІП України»