"Захист звітів з виробничо-технологічної практики студентами ΙV курсу групи МЕН-17 спеціальності «Менеджмент»"

Технологічна практика із спеціальності «Менеджмент» проводилась на оснащеній базі виробничої частини ВСП «Маслівського аграрного фахового коледжу ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ».

Як невід’ємна складова частина процесу фахівця спеціальності «Менеджмент» технологічна практика є ефективною формою професійної підготовки майбутнього спеціаліста.

Мета практики – закріпити та поглибити теоретичні знання, сформувати професійні вміння та навички для прийняття самостійних рішень під час самостійної професійної діяльності.

Технологічна практика тривала 144 години протягом 4 тижнів та включала наступні розділи:

1. Ознайомлення з підприємством та організацією управління на ньому.

2. Робота в якості дублера технолога галузі рослинництва.

3. Робота в якості дублера технолога галузі тваринництва.

4. Робота в якості дублера технолога переробних підрозділів виробництва.

5. Робота в якості дублера бухгалтера-економіста виробничого підрозділу.

6. Робота в якості дублера організатора виробництва.

6.1. Управління виробництвом ВСП «Маслівського аграрного фахового коледжу ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ».

6.2. Організація управління на підприємстві.

6.3. Менеджер у системі управління підприємством.

6.4. Менеджер персоналу.

Після закінчення виробничої практики всі студенти групи Мен-17 представили звіт-щоденник з аналізом проведеної роботи, висновками, пропозиціями та додатками. Звіти про виконання програми практики студенти захистили перед комісією в складі: директора коледжу Пахович Наталії Марцинівни, заступника директора з практичного навчання Паховича Ігоря Леонідовича та керівника практики Макаренка Сергія Хосейовича.

Захист звіті відбувся в актовій залі коледжу. Студенти показали свої презентації, розкрили найголовніші питання управлінської діяльності з певного напряму виробництва в змістовних доповідях, озвучили кожний свою пропозицію по поліпшенню діяльності коледжу та відповіли на поставлені питання членів комісії по захисту. Найкращі знання показали студенти: Кашлюк Валентин, Дверняк Дарія, Даниленко Максим.