"Цікаво та змістовно пройшло заняття з математики"

Цікаво та змістовно пройшло заняття з математики на тему: «Правила перетворення графіків функцій» для студентів першого курсу групи Мен-ФБ-20.

Викладач Моргун Олена Геннадіївна допомогла здобувачам освіти поглибити та систематизувати знання про функцію та її властивості.

Студенти засвоїли правила перетворення графіків функцій, усвідомили значення цих правил, набули первинних навичок використання правил при побудові графіків функцій.

На занятті панувала атмосфера емоційного підйому. Викладач застосувала новітні прийоми та методи, які змогли пробудити у студентів зацікавленість дисципліною, запалили прагнення отримувати нові знання, розвинули пізнавальні інтереси, сприяли формуванню логічного, абстрактного мислення, відповідального ставлення до виконаної роботи.