"Чергове засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін"

17 лютого 2021 року відбулося чергове сьоме засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. На засіданні крім членів циклової комісії були присутні заступник директора з навчальної частини Погорєлова Галина Миколаївна та методист коледжу Колісник Олеся Іванівна.

На порядку денному стояло два питання:

1. Ведення та перевірка зошитів студентів І-ІІ курсу

2. Інформація про наявність та стан комплексів методичного забезпечення

Колісник Олеся Іванівна нагадала викладачам вимоги щодо ведення зошитів студентів І-ІІ курсу загальноосвітнього циклу підготовки, порядок перевірки письмових робіт.

Погорєлова Галина Миколаївна проаналізувала якість та періодичність перевірки зошитів викладачами. Вона наголосила, що при проведенні контролю особлива увага надавалась:

- культурі ведення зошитів;

- відповідності кількості зошитів кількості студентів у групі;

- виконанню встановленого програмою обов’язкового мінімуму письмових робіт контрольного характеру;

- ступеню складності письмових робіт;

- регулярності перевірки робіт викладачем;

- об’єктивності виставлення оцінок за письмові роботи;

- організація системи роботи над помилками;

- наявність диференційованих завдань;

- відповідність балів, виставлених в журналі й зошитах.

Заступник директора вказала на виявлені недоліки.

Друге питання порядку денного висвітлила голова циклової комісії Моргун Олена Геннадіївна. Вона наголосила, що з метою забезпечення виконання навчальних планів та програм, проведення на якісному рівні занять з дисциплін циклу загальноосвітньої підготовки створена належна матеріально-технічна база. Члени циклової комісії постійно працюють над оновленням та удосконаленням комплексів навчально-методичного забезпечення, впровадженням в навчальний процес новітніх технологій, електронних посібників, відеоматеріалів. Особливої актуальності такі засоби навчання набувають під час дистанційного навчання в умовах адаптивного карантину.