"Індивідуальний облік молочної продуктивності"

Індивідуальний облік молочної продуктивності дозволяє отримати дані для проведення племінної роботи та матеріал для аналізу, що використовується для оптимізації параметрів технологічного процесу. Індивідуальний облік молочної продуктивності здійснюється шляхом проведення контрольних доїнь.

На навчально-виробничій фермі ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» контрольне доїння корів проводиться щомісячно. У проведенні даного зоотехнічного елементу постійно приймають участь студенти - технологи тваринництва. Але цього місяця 24 березня контрольне доїння допомогали проводити викладі циклової комісії зоотехнічних дисциплін. На основі аналізу техніки та даних контрольного доїння було надано консультативну допомогу.