Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


"Захист звітів щоденників з Виробничої технологічної практики"


2 та 3 грудня відбувся захист звітів щоденників з Виробничої технологічної практики у студентів 4 курсу

спеціальностей "Агрономія" та "Агрономія" спеціалізація "Організація і технологія фермерського господарства",

груп АГРО-19 і ФГ-19.Екзаменаційна комісія в складі викладачів коледжу:Паховича Ігоря Леонідовича,

Коломійця Володимира Миколайовича, Капленко Світлани Миколаївни, Листухи Михайла Михайловича

заслухали доповіді-презентації студентів. Індивідуальні завдання технології вирощування с/г культур,

які вивчались студентами у виробничих умовах навчально-дослідного господарства ВСП "Маслівський

аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого БНАУ" були змістовними та містили дані і розрахунки за 2022 рік.