Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


"Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та молодих вчених "


Наприкінці минулого навчального семестру студент ІІ курсу спеціальності ,,Фінанси та банківська справа”

Олександр Погорєлов під керівництвом викладача вищої категорії, старшого викладача Шлапацької В.Г.

прийняв участь у Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та молодих вчених,, Наукові

пошуки молоді у ХХІ столітті” з темою: ,,Моніторинг біорізноманіття Маслівського парку” , яка є

складовою основної науково-методичної роботи, що проводиться в навчальному закладі протягом більше

десяти років.