Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Захист ВПП в групі Мен-19


16 січня 2023 року в групі Мен-19 (спеціальності 073 «Менеджмент») було проведено захист щоденників

звітів проходження виробничої переддипломної практики (керівник практики – Долинюк Галина Василівна,

викладач-методист)


Захист приймала комісія у складі: заступника директора з навчальної роботи Погорєлової Галини Миколаївни

та завідувача відділення Організації виробництва Дідковської Тетяни Андріївни.


Метою проходження переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, одержаних під час навчання

та набуття практичних навичок роботи у відповідності до місця проходження практики.


При захисті доповідачі підготували якісні презентації, які підкріпили змістовними виступами. На додатково

задані запитання були надані обґрунтовані відповіді. Кожен звітуючий намагався проявити креативність,

самостійність, активність, інтерес і любов до майбутньої професії


Комісія відмітила знання Бондар Софії, Дражан Ганни, Мартиша Михайла, Моляр Дюдмили. Нещерет Дар’ї,

Шепель Аліни.