Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Кваліфікаційний іспит спеціальності 073 "Менеджмент"

Для перевірки рівня підготовки студентів освітньо-професійного ступеня «молодший фаховий бакалавр,

молодший спеціаліст» спеціальності 073 «Менеджмент» 27 та 28 січня 2023 року утВСП «Маслівський

аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого» проходив кваліфікаційний іспит.


Метою кваліфікаційного іспиту є всебічна перевірка готовності майбутнього фахівця до виконання своїх

професійних функцій. Атестація студентів здійснювалася на підставі оцінки рівня базових професійних

знань, умінь та навичок, передбачених освітньо-професійною програмою зі спеціальності «Менеджмент».

До складу екзаменаційної комісії входили: Голова Кваліфікаційного іспиту Сокирко П. О., заступник

Голови Пахович Н. М., член комісії Макаренко Ю. М.Комплексність атестації здобувачів освітии дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь та навичок,

якими повинен володіти випускник закладу фахової передвищої освіти з кваліфікацією «молодший фаховий

бакалавр/молодший спеціаліст» з менеджменту.


Кваліфікаційний іспит склали 24 студенти в тому числі чотири студенти здали он-лайн.Представлені варіанти задач із дисциплін «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства»,

«Організація виробництва», «Економічний аналіз» були розроблені за принципом максимальної

наближеності до типових завдань діяльності та виробничих функцій, що будуть виконуватись фахівцем

менеджменту на практиці. При вирішенні завдань студенти продемонстрували вміння аналізувати діяльність

організацій, розробляти стратегічні напрямки розвитку підприємства, поєднувати всі види ресурсів та

організовувати колектив до реалізації визначеної місії.


Вітаємо наших менеджерів з успішним складенням кваліфікаційного іспиту!