Виробничо технологічна практика групи АТ-19


Виробничо технологічна практика (ВТП), почалася у студентів групи АТ-19. Протягом 48 днів вони дізнаються

основні аспекти діагности автомобіля, і використають свої теоретичні знання на практиці. Це дозволить

вирішувати реальні задачі, що стоятимуть перед ними в майбутній професії.