Заняття з дисципліни «Економіка підприємства»

Заняття з дисципліни «Економіка підприємства» для майбутніх управлінців – фахівців в галузі менеджменту проводить викладач - спеціаліст вищої категорії, методист Макаренко Юлія Михайлівна.

Тема заняття: Антикризова діяльність підприємства

Група 3 курсу спеціальності 073 «Менеджмент»


Під час викладу матеріалу теми були розглянуті питання сутності фінансової кризи та причини її виникнення.

Особливу увагу було приділено вивченню процесів санації та реструктуризації на підприємстві а також основним напрямкам антикризового управління підприємством.

По закінченні лекції студенти зробили висновок, що ефективність антикризового управління на підприємствах можна підвищити шляхом комплексного використання всіх механізмів подолання кризи. Також системний підхід допоможе виявити вплив всіх зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність підприємства і вжити необхідних дій для успішного подолання кризових явищ.

Заняття з дисципліни «Економіка підприємства» є важливими для формування професійних знань та вмінь фахівця зі спеціальності 073 «Менеджмент», тому студенти з особливою увагою ставляться до вивчення основних положень даної дисципліни.