Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Tренінг адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі

Навчання в закладі фахової передвищої освіти для сучасної молодої людини один з найважливіших періодів її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення як фахівця. Пошук шляхів успішної адаптації студентів-першокурсників до змінених соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для кожного, хто переступив поріг закладу фахової передвищої освіти. Особливу вагомість адаптаційні процеси набувають за умов зміни середовища життєдіяльності, щонайперше на початкових етапах навчання в коледжі.

То ж студенти-першокурсники ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету" разом з практичним психологом Н.М. Некрасовою зустрілися на першому тренінгу адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі.

Метою тренінгу є сприяння психологiчнiй адаптації першокурсників до умов навчання, зокрема корекція хибних очікувань i типових ілюзій щодо навчання; підвищення мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей поведінки в студентському середовищі; добір оптимальної стратегії навчання.

Студенти отримали можливість сформувати позитивне відношення до власного “Я”, підвищення навиків емоційної регуляції поведінки, зниження тривожності та невпевненості у собі, адекватної самооцінки та навичок самовиховання; розвинути навички позитивної соціальної поведінки, саморегуляції та самоконтролю.