Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


«Захист курсової роботи студентами-фінансистами»

14 грудня 2021 року відбувся захист курсових робіт студентами ІІІ курсу гр.ФБ-19 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Фінанси».

Такий вид діяльності, як написання курсової роботи, сприяє залученню студентської молоді до наукового пошуку з метою реалізації інтелектуального потенціалу, розвитку творчої ініціативи, розширення наукового світогляду, формування навичок самостійного дослідження.

Комісія у складі директора коледжу Пахович Н.М., заступника директора з навчальної роботи Погорєлової Г.М., викладача Сливи П.В. та завідуючої відділення «Організація виробництва» Дідковської Т.А. відмітила у майбутніх фінансистів належний рівень теоретичного мислення, уміння користуватися методиками досліджень та робити висновки.