Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


«Ще один крок до закінчення навчання»


14 січня 2022 року в групі МЕН-18 (спеціальності 073 «Менеджмент») було проведено відкритий захист щоденників-звітів проходження виробничої переддипломної практики (керівник практики – Долинюк Галина Василівна, викладач економічних дисциплін).

Захист приймала комісія у складі: заступника директора з навчальної роботи Погорєлової Галини Миколаївни та завідувача відділення організації виробництва Дідковської Тетяни Андріївни.

Метою проходження переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, одержаних під час навчання та набуття практичних навичок роботи у відповідності до місця проходження практики. Останнє здійснюється на базі сучасних підприємств різних форм власності.До написанні звітів та до їх захисту студенти віднеслись з відповідальністю, старанно та з творчим підходом.

При захисті доповідачі підготували якісні презентації, які підкріпили змістовними виступами. На додатково задані запитання були надані обґрунтовані відповіді. Кожен намагався проявити креативність, самостійність, активність, інтерес і любов до майбутньої професії.


Комісія відмітила знання Погребного Романа та Трегуб Дарії.

Для деяких студентів захист проходив онлайн

Таким чином, пройшовши виробничу переддипломну практику, студенти навчились формувати творчий дослідницький підхід до практичної діяльності, ознайомились зі специфікою роботи, закріпили теоретично набутий матеріал та поглибили знання, вміння та навички необхідні для майбутнього менеджера.