`


"Навчальна практика з дисципліни: ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Студенти 4 курсу спеціальноті «Агрономія», спеціалізація Організація і технологія ведення фермерського господарства завершили навчальну практику з дисципліни , «Організація і планування фермерського господарства»

Керівник практики: Макаренко С. Х.

Мета практики: ознайомлення зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок з дисципліни

База практики: навчально-дослідне господарство ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського НАУ»


Особливий інтерес майбутні фермери виявили до питань розробки виробничої програми галузі тваринництва, оперативному плануванню та складанню бізнес-плану майбутнього фермерського господарства.


За час практики студенти ознайомилися з методикою обчислювання потреби в матеріально-технічних ресурсах, з питаннями складання технологічних карт і виробничої програми по фермерському господарству, засвоїли методику укладання господарських договорів, навчилися проводити розрахунки внутрігосподарських витрат, визначати госпрозрахунковий дохід і заробітну плату працівників за кінцевими результатами, складати плани на конкретний період виробництва і реалізації продукції.


За підсумками практики найкращі знання показали студенти Малуша Юрій та Тихоненко Микола.