Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Визначення показників якості насіння.

Протягом тижня студенти ІV курсу спеціальності "Агрономія" під час виконання програми начальної практики "Робітнича професія "Лаборант-насінняр" визначали посівні показники насіння, шляхом проведення аналізу середніх зразків. До показників, що регламентуються стандартами належать: чистота, засміченість, маса 1000 насінин, схожість і енергію проростання.

Масу чистих насінин досліджуваної культури, виражену у відсотках до загальної маси насіння, називають чистотою насіння. Якщо відсоток чистоти нижче, ніж встановлено стандартом, то насіння не допускається до посіву і піддають вторинному очищенню. Не допускаються до посіву ті партії насіння, які засміченні насінням карантинних бур'янів.Під схожістю розуміють кількість нормально пророслого насіння в пробі, взятої для аналізу, виражене у відсотках. Лабораторну схожість насіння визначають при оптимальних умовах пророщування протягом 7-10 днів в залежності від культури.

Визначення схожості - один з найважливіших видів оцінки посівних якостей насіння, бо при поганій схожості виходять зріджені посіви, що значною мірою впливає на величину врожаю сільськогосподарських культур. Схожість насіння повинна наближатись до 100 %. Кількість насіння, пророслих в перші 3-4 дні, показує енергію проростання досліджуваних насінин у відсотках. Насіння з високою енергією проростання дружніше сходить, краще використовують фактори росту. сходи їх менше пригнічуються бур'янами, більш стійкі до зовнішніх несприятливих умов.

Маса тисячі насінин є одним з основних господарських показників. ЇЇ розраховують з метою визначення вагової норми висіву зерна.Керівник практики Капленко Світлана Миколаївна допомагала студентам вивчати методики аналізу посівних якостей насіння та пояснювала, як правильно розраховувати дані показники.