Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/

Доступ до публічної інформації

ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету" надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету" здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи (зразок);

- Від юридичної особи (зразок);

- Від об’єднань громадян (зразок);

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:
Назва навчального закладу: Відокремлений структурний підрозділ "Маслівський аграрний фаховий коледж
ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету"
Name of educational institution: Separated Structural Unit P.Kh.Garkavyi Maslivka Agrarian Professional College of Bila Tserkva National Agrarian University

Адреса: 08850 Київська область, Обухівський район с.Маслівка вул. Незалежності 66
Address: 66, Nezalezhnosti street Maslivka Obukhiv district Kyiv region

Телефони приймальної комісії: (04574) 3-33-21; 0964782410; 0970260657
Телефони для довідок: (04574) 3-33-21; (04574) 3-33-34; 0684725678
Контактна особа: 0987959937 (Вікторія Вадимівна)
Директор: (04574) 3-33-84 (Наталія Марцинівна)
Заступник директора з навчальної роботи: (04574) 3-33-34 (Олеся Іванівна)
Електронна пошта: matbnau@ukr.net

Електронна скринька скарг та пропозицій: Написати