Циклова комісія економічних дисциплінГоловне завдання циклової комісії – формувати у майбутніх фахівців знання та уміння аналізувати економічну діяльність підприємств, планувати їх виробничу, комерційну та фінансову діяльність, вести бухгалтерський облік у підприємствах, проводити економічний аналіз, знаходити невикористані резерви, приймати управлінські рішення.


Викладачі циклової комісії економічних дисциплін


Макаренко Юлія Михайлівна

Голова циклової комісії економічних дисциплін

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, працює в навчальному закладі з 1980 року, викладає дисципліни "Маркетинг", "Менеджмент", "Економіка сільського господарства".
В 1980 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування сільського господарства» та отримала кваліфікацію економіста.
В 1985 році закінчила педагогічний факультет Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва та отримала кваліфікацію викладача середніх сільськогосподарських закладів по економічним дисциплінам.
У 2012 році закінчила Білоцерківський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій і адміністрування, менеджера (управителя) організації.
Коло професійних інтересів: Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі менеджменту на основі впровадження у навчальний процес активних методів навчання.
Долинюк Галина Василівна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, працює в навчальному закладі із 1993 року. Викладає дисципліни «Бухгалтерський облік», «Організація виробництва», «Фінанси».
В 1987 році закінчила Київський кооперативний технікум, спеціальність – бухгалтерський облік, кваліфікація – бухгалтер.
В 1991 році закінчила Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» та отримала кваліфікацію економіста.
В 1994 році закінчила Національний аграрний університет, спеціальність – «Професійне навчання», кваліфікація економіст – педагог.
Коло професійних інтересів: Виховна робота з студентами; впровадження у навчальний процес інноваційних методів навчання з дисципліни "Фінансовий облік".


Колісник Олеся Іванівна

Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, працює в навчальному закладі з 2010 року. Викладає дисципліни "Економіка", "Економічний аналіз", "Організація і планування діяльності підприємства".
В 2002 році закінчила Національний аграрний університет, м. Київ спеціальність "Економіка підприємства", кваліфікація магістр з економіки підприємства.
Коло професійних інтересів: Створення електронних посібників, вивчення та застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі


Коломієць Володимир Миколайович

Викладач першої категорії, працює в навчальному закладі з 2011 року, викладає дисципліни "Розміщення продуктивних сил", "Організація виробничої і бізнесової діяльності".
В 1984 році закінчив Черкаський державний педінститут імені 300-річчя воз’єднання України з Росією, за спеціальністю "Фізичне виховання", кваліфікація – учитель фізичного виховання в середній школі.
В 2014 році закінчив Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування», кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій.
Коло професійних інтересів: Пошукова робота за напрямком "Поліпшення економічного розвитку галузей сільського господарства", «Розвиток творчих здібностей студентів».


Макаренко Сергій Хосейович

Спеціаліст, працює в навчальному закладі з 2017 року, викладає дисципліни "Менеджмент", "Маркетинг", "Економіка підприємства".
В 2007 році закінчив Маслівський державний аграрний технікум, імені П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ, спеціальність – Організація виробництва, кваліфікація – фахівець в галузі управління.
В 2007 році закінчив Маслівський державний аграрний технікум, імені П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ, спеціальність «Фінанси», кваліфікація молодший спеціаліст з фінансів.
В 2010 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом (м. Київ), спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з управління бізнесом.
Коло професійних інтересів: Мотивація студентів до вивчення дисциплін економічного циклу на основі впровадження у навчальний процес активних методів навчання.


Слива Поліна Василівна

Спеціаліст, працює в навчальному закладі з 2011 року, викладає дисципліни "Фінанси".
В 2007 році закінчила ВДНЗ Маслівський державний аграрний технікум імені П.Х. Гаркавого, спеціальність – Фінанси, кваліфікація – молодший спеціаліст з фінансів.
В 2010 році закінчила Уманський національний університет садівництва, напрям економіка підприємництва, кваліфікація бакалавр з фінансів.
В 2011 році закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Григорія Сковороди», спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів, викладач економічних дисциплін.
Коло професійних інтересів: Розвиток творчих здібностей студентів при вивченні дисципліни «Фінанси».


Вощан Наталія Олександрівна

Викладач другої категорії, працює в навчальному закладі з 2013 року, викладає дисципліни «Менеджмент», «Діловодство», «Фінанси підприємств»
В 2004 році закінчила Маслівський аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого, спеціальність – Організація виробництва, кваліфікація – менеджер, молодший спеціаліст.
В 2007 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій», кваліфікація – «менеджер - економіст».
В 2009 році закінчила Миронівську філію східноєвропейського університету економіки і менеджменту, напрям – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
В 2012 році отримала повну освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію викладача вищого навчального закладу в Національному університеті біоресурсів та природокористування України.
Коло професійних інтересів: впровадження у навчальний процес інтерактивних методів навчання.