`

Циклова комісія соціальних дисциплін

Циклова комісія соціальних дисциплін
Загальні відомості

Основні завдання циклової комісії:

  • формування  гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості, наділеної глибокою громадянською відповідальністю та високими духовними якостями;
  • формування правових знань; виховання у студентів особистісних рис громадянина України, сприйняття ідей гуманізму та демократії; підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі; формування громадянської відповідальності за долю України і світу;
  • формування та розвиток мовленнєвої, мовної та соціокультурної компетенцій, особистісних комунікацій;
  • оптимізація викладання соціальних і гуманітарних дисциплін та широке використання новітніх педагогічних технологій з метою якісної підготовки майбутніх  фахівців.

До циклової комісії входять: