План роботи

Тиждень циклової  комісії  соціальних  дисциплін

Проведення  тижня  циклової  комісії  соціальних  дисциплін  стало  традицією  і  невід’ємною  частиною   навчально  – виховного  процесу  технікуму. Це  сприяє  поглибленню  знань  студентів, розвиває  інтерес  до  вивчення  дисциплін, спонукає  їх  до  ґрунтовнішого  засвоєння  знань  і  свідомого  їх  застосування  при  оволодінні спеціальними  науками.

Крім  того, проведення декади  відкриває  важливу роль  у  міжпредметних зв’язках, розвиває  комплексний  підхід  до  викладання  дисциплін, спонукає  викладачів  до  постійного  пошуку  нових  модулів  і  форм  навчання. Спільна робота  по  підготовці  і  проведенню  тижня  згуртовує  колектив, розкриває  його  творчі  потенціали, не дає  можливості  зупинитися  на  досягнутому.

Заходи , що  проводяться  в  дні  тижня  соціальних  дисциплін, цікаві, захоплюючі. Мета  їх – пропагувати  знання  серед  студентів, вказуванням  на  їх  значимість  у майбутній  професії, виявленим най здібніших  і  талановитіших  студентів.

Після  виконання  програми  тижня  відбудеться  засідання  циклової  комісії , на  яке  запрошуються  представники  адміністрації  і  ради  студентського  самоврядування. На  якому  буде  визначена  ступінь  та  якість  виконання  програми, переможці. Крім  того , буде  реально  проаналізоване  позитивне  і  негативне  для  даного  тижня, щоб  у  наступному  році  врахувати  допущені  помилки.

Предметний  тиждень  в  нашому  технікумі  проводиться  не  тільки  для  студентів, які  вивчають  цикл  соціальних  дисциплін , а й  для  всього  загалу  студентської  молоді  навчального  закладу. І  саме проведення  предметних  тижнів  допомагає  розкрити  творчий  потенціал  студентів, виявити їх  нахил  і  здібності, змінити  ставлення  до  дисциплін, що  вивчаються  налагодити  більш  тісні  і  доброзичливі   стосунки  студентів  і  викладачів.

Спостерігаючи  активність  студентів, викладач  отримує  моральне  задоволення  від  результатів  своєї  праці. Це  дозволяє  перетворити  нашу  клопітну  буденну  працю  у  внутрішню  необхідність, яка  спонукає  до  творчого  натхнення.