Циклова комісія технічних дисциплін

Головне завдання циклової комісії – формування особистості фахівця, який здатен самостійно вирішувати складні спеціалізовані виробничі чи начальні завдання, успішно виконувати професійні обов’язки з експлуатації, ремонту, відновлення та контролю якості автомобільного транспорту, його окремих агрегатів, систем і елементів, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.


Викладачі циклової комісії технічних дисциплін


Курніков Сергій Іванович

Голова циклової комісії технічних дисциплін

Кандидат технічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, працює в закладі освіти з 2021 року. Викладає дисципліни: "Основи технології ремонту", "Автомобільні двигуни", "Технічне обслуговування легкових автомобілів", "Основи керування автомобілем і безпека руху" "Правила дорожнього руху".
В 1999 році закінчив Національний транспортний університет, м. Київ, здобув вищу технічну освіту за спеціальністю "Автомобілі і автомобільне господарство", кваліфікація «Інженер-механік». Протягом 2009-2019 рр. у складі Державного підприємства «Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції» приймав участь у 12 державних науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах (розробка ДСТУ, ДБН, ВБН. СОУ). В 2017 році приймав участь у розробці галузевого посібника «Контроль якості будівництва автомобільних доріг загального користування до ДБН В.2.3.4:2015 Автомобільні дороги. Частина1. Проектування. Частина 2. Будівництво». Працював викладачем у профільних вищих і професійно-технічних навчальних закладах освіти у м. Київ. В 2020 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.20 - «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» на тему: «Підвищення ефективності використання виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту». Підготував 22 наукові статті, які опубліковані у фахових наукових виданнях України і за кордоном. В 2020 році пройшов атестацію за напрямом підготовки водіїв: Правила дорожнього руху, основи безпеки руху, будова та експлуатація ТЗ і має атестат спеціаліста, який здобув у Головному сервісному центрі МВС України у м. Київ.
Коло професійних інтересів:Підвищення професійного рівня, співпраця з колегами інших навчаль- них закладів та підприємств автомобільного транспорту, створення галузевих посібників, вивчення та застосування комп’ютерних навчальних програм і технологій в освітньому процесі.
Пилипенко Ніна Петрівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює в закладі освіти з 2015 року. Викладає дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство", "Автомобільні перевезення".
У 1992 закінчила Київський політехнічний інститут, спеціальність "Електропостачання", кваліфікація "Інженер-електрик".
Коло професійних інтересів:Вивчення та застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій в освітньому процесі при вивченні технічних дисциплін.


Вощан Володимир Григорович

Викладач вищої кваліфікаційної категорії. Викладає дисципліни: «Автомобілі», «Технічна експлуатація автомобілів», «Електрообладнаня автомобілів».
В 2005 році закінчив Немішаївський державний аграрний коледж, здобув базову вищу освіту за спеціальністю "Механізація та електрифікація сільського господарства", кваліфікація «Бакалавр з механізації сільського господарства».
У 2006 році закінчив Національний аграрний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Механізація сільського господарства", кваліфікація «Інженер-механік».
У 2007 році закінчив Національний аграрний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка вищої школи", та здобув кваліфікацію «Викладача вищого навчального закладу».
2008-2010 рр. – працював майстром виробничого навчання в Степанецькому професійному аграрному ліцеї.
2010-2013 рр. – працював на посаді викладача спец. дисциплін в ДНЗ «Канівське вище професійне училище»
З 2013 року працює в Маслівському аграрному технікумі ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету на посаді викладача.
Коло професійних інтересів: застосування та поєднання різних інтерактивних форм і методів навчання.


Маргес Антон Олександрович

Викладач-спеціаліст, працює в закладі освіти з 2022 року. Викладає дисципліни: "Креслення", "Трактори і автомобілі", "Сільськогосподарські машини та їх використання".
В 2018 році закінчив Маслівський аграрний фаховий коледж, за спеціальністю "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів".
В 2022 році отримав повну вищу освіту в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, спеціальність "Агроінженерія".
Коло професійних інтересів: впровадження інноваційних методів навчання з дисципліни "Креслення" в освітній процес. Підвищення рівня комунікації здобувачів освіти


Стукаленко Андрій Ігорович

Викладач технічних дисциплін. Спеціаліст. Працює в закладі освіти з 2022 року. Викладає дисципліни: "Автомобілі", "Правила дорожнього руху","Вступ до спеціальності".
В 2006 закінчив Національний аграрний університет, м.Київ, здобув вищу освіту за спеціальністю "Механізація с/г", кваліфікація "Інженер-механік".


Ліщенко Юлія Вікторівна

Інженер з охорони праці, викладад-спеціаліст. Працює в закладі освіти з травня 2022 року.Викладає дисципліни: "Охорона праці", "Охорона праці в галузі", "Екологія", "БЖД".
В 1998 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м.Київ. спеціальність "Початкове навчання", кваліфікація спеціаліст, учитель початкових класів.
В 2015 році закінчила Білоцерківський національний аграрний університет, м.Біла Церква, спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища", кваліфікація магістр з екології. В 2019 році в цьому ж навчальному закладі здобула спеціальність "Геодезія, картографія та землеустрій", кваліфікація бакалавр геодезії, картографії та землеустрою. В лютому 2022 року отримала кваліфікацію магістр геодезії, картографії та землеустрою.


Педченко Ірина Анатоліївна

Викладач першої кваліфікаційної категорії, працює в закладі освіти з 2018 р. Викладає дисципліни «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».
У 2009 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ спеціальність «Професійне навчання. Виробництво, експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин і обладнання» та здобула кваліфікацію інженер-механік-педагог.
Коло професійних інтересів:вивчення та застосування, комп‘ютерних технологій в освітньому процесі