Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Циклова комісія технічних дисциплін

Головне завдання циклової комісії – формування особистості фахівця, який здатен самостійно вирішувати складні спеціалізовані виробничі чи начальні завдання, успішно виконувати професійні обов’язки з експлуатації, ремонту, відновлення та контролю якості автомобільного транспорту, його окремих агрегатів, систем і елементів, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.


Викладачі циклової комісії технічних дисциплін


Вощан Володимир Григорович

Голова циклової комісії технічних дисциплін

Викладач вищої кваліфікаційної категорії.Викладає дисципліни:«Автомобілі»,«Основи технології ремонту автомобілів»,«Електрообладнаня автомобілів»,НП «Слюсарна»,НП «Механічна»
В 2005 році закінчив Немішаївський державний аграрний коледж, здобув базову вищу освіту за спеціальністю "Механізація та електрифікація сільського господарства", кваліфікація «Бакалавр з механізації сільського господарства».
У 2006 році закінчив Національний аграрний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Механізація сільського господарства", кваліфікація «Інженер-механік».
У 2007 році закінчив Національний аграрний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка вищої школи", та здобув кваліфікацію «Викладача вищого навчального закладу».
2008-2010 рр. – працював майстром виробничого навчання в Степанецькому професійному аграрному ліцеї.
2010-2013 рр. – працював на посаді викладача спец. дисциплін в ДНЗ «Канівське вище професійне училище»
З 2013 року працює в Маслівському аграрному технікумі ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету на посаді викладача.
Коло професійних інтересів:Застосування та поєднання різних інтерактивних форм і методів навчання.
Калінін Євген Іванович

Доктор технічних наук, професор. Завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів, Національного університету біоресурсів і природокористування України. Викладає дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів», «Автомобілі»
У 2007 році закінчив Харківський національний технічний університет, імені Петра Василенка і отримав вищу освіту за спеціальністю "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та здобув кваліфікацію інженера-механіка.
2015р.Рішенням атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин.
2019р.Захистив дисертацію в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю Експлуатація та ремонт засобів транспорту та здобув науковий ступінь доктора технічних наук.
2020р.Рішенням вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка присвоєно вчене звання професора кафедри надійності, міцності, будівництва та технічного сервісу машин. Загальний стаж науково-педагогічної роботи: 11 років.

Коло професійних інтересів:Нерозривнй зв’язок з виробництвом та конструкторськими бюро провідних заводів автомобільної промисловості (автомобілі Кременчуцького автозаводу КрАЗ, німецьких фірм Mersedes-Benz, MAN, компанії Volvo та інших).
Пилипенко Ніна Петрівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює в закладі освіти з 2015 року. Викладає дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство", "Автомобільні перевезення".
У 1992 закінчила Київський політехнічний інститут, спеціальність "Електропостачання", кваліфікація "Інженер-електрик".
Коло професійних інтересів:Вивчення та застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій в освітньому процесі при вивченні технічних дисциплін.


Маргес Антон Олександрович

Викладач-спеціаліст, працює в закладі освіти з 2022 року. Викладає дисципліни: "Креслення", "Трактори і автомобілі", "Сільськогосподарські машини та їх використання".
В 2018 році закінчив Маслівський аграрний фаховий коледж, за спеціальністю "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів".
В 2022 році отримав повну вищу освіту в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, спеціальність "Агроінженерія".
Коло професійних інтересів: впровадження інноваційних методів навчання з дисципліни "Креслення" в освітній процес. Підвищення рівня комунікації здобувачів освіти


Ліщенко Юлія Вікторівна

Інженер з охорони праці, викладад-спеціаліст. Працює в закладі освіти з травня 2022 року.Викладає дисципліни: "Охорона праці", "Охорона праці в галузі", "Екологія", "БЖД".
В 1998 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м.Київ. спеціальність "Початкове навчання", кваліфікація спеціаліст, учитель початкових класів.
В 2015 році закінчила Білоцерківський національний аграрний університет, м.Біла Церква, спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища", кваліфікація магістр з екології. В 2019 році в цьому ж навчальному закладі здобула спеціальність "Геодезія, картографія та землеустрій", кваліфікація бакалавр геодезії, картографії та землеустрою. В лютому 2022 року отримала кваліфікацію магістр геодезії, картографії та землеустрою.


Педченко Ірина Анатоліївна

Викладач першої кваліфікаційної категорії, працює в закладі освіти з 2018 р. Викладає дисципліни «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».
У 2009 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ спеціальність «Професійне навчання. Виробництво, експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин і обладнання» та здобула кваліфікацію інженер-механік-педагог.
Коло професійних інтересів:вивчення та застосування, комп‘ютерних технологій в освітньому процесі


Шкребтій Богдан Вячеславович

Викладач технічних дисциплін. Викладає дисципліни "Правила дорожнього руху", "Основи керування автомобілем", "Автомобільні перевезення", "Автомобільні двигуни".
У 2014 році закінчив Національний транспортний університет, м. Київ, здобув вищу інженерну освіту за спеціальністю "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті". З 2012 року працював у сфері автомобільних перевезень, з 2016 року - обслуговування автомобільного транспорту. Працює в закладі освіти з 2023 року.
Коло професійних інтересів: Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі Автомобільного транспорту.


Кевіч Віталій Володимирович

Викладач технічних дисциплін.Викладає дисципліни «Основи технології ремонту», «Технічне обслуговування легкових автомобілів», НП «Слюсарна», НП «Верстатна», НП АТП і СТО.
У 2011році закінчив Докучаєвський гірничий технікум Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет за спеціальністю «Організатор перевезень і управління на автотранспорті» і здобув кваліфікацію технік-організатор перевезень.В 2014році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» за напрямом підготовки «Транспортні технології (автомобільний)» та здобув кваліфікацію фахівця в галузі транспортних технологій (автомобільних). Працює в закладі освіти з 2023року.
Коло професійних інтересів:Впровадження в освітній процес інноваційних методів навчання з технічних дисциплін.