Циклова комісія економічних дисциплінЗагальні відомості

Фахову підготовку молодих спеціалістів відділення Організація виробництва та Технологічного відділення забезпечує циклова комісія економічних дисциплін, яка ставить за мету підготувати фахівців, що мають глибокі знання в галузі економіки, менеджменту, бухгалтерської справи, фінансової системи.

Глибокі знання, практичні навички забезпечує студентам колектив кваліфікованих викладачів, з яких 4 мають ступінь магістра, 3 вищу категорію кваліфікації, двом викладачам присвоєне звання викладач-методист.

Головне завдання циклової комісії – формувати у майбутніх фахівців знання та уміння аналізувати економічну діяльність підприємств, планувати їх виробничу, комерційну та фінансову діяльність, вести бухгалтерський облік у підприємствах, проводити економічний аналіз, знаходити невикористані резерви, приймати управлінські рішення. Для досягнення цієї мети колектив циклової комісії проводить методичну роботу:

- вдосконалює комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються у навчальному закладі;

- розробляє пакети комплексних кваліфікаційних завдань для проведення державної атестації;

- працює над застосуванням комп’ютерних технологій у навчальному процесі;

- вдосконалює форми самостійної роботи студентів.

Викладачі циклової комісії постійно впроваджують у навчальний процес комп’ютерне забезпечення та інформаційні технології. Так, наприклад, викладачі Колісник О. І., Кібік Н.С., Долинюк Г.В., Макаренко Ю. М., Вощан Н.С., працюють над створенням електронних підручників з навчальних дисциплін, а також широко застосовують мультимедійні програми при викладанні. Електронна тестова програма, впроваджена в навчальний процес, сприяє проведенню якісного контролю знань студентів.

З метою подальшого вдосконалення навчального процесу та підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін викладачами циклової комісії використовуються робочі зошити для проведення практичних робіт («Гроші і кредит», «Економіка підприємств», «Економічний аналіз»), матеріали для самостійного опрацювання («Облік і звітність у бюджетних організаціях», «Контроль і ревізія», «Податкова система»), завдання для контролю знань («Фінансовий облік», «Статистика», «Інформаційні системи в обліку», «Менеджмент», «Маркетинг»).

Колектив циклової комісії докладає максимум зусиль щоб поєднати традиційні форми та методи навчання з інноваційними освітніми технологіями, щоб створити найсприятливіші умови для отримання студентами глибоких фахових знань та всебічного розвитку.

Майбутнє належить молоді! Пам’ятаємо і дбаємо про це, вбачаємо великі перспективи у майбутньому наших випускників – молодих людей, які обрали для себе почесну професію аграрія.


Викладачі циклової комісії економічних дисциплін


Макаренко Юлія Михайлівна

Голова циклової комісії економічних дисциплін

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, працює в навчальному закладі з 1980 року, викладає дисципліни "Маркетинг", "Менеджмент", "Економіка".
В 1980 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування сільського господарства» та отримала кваліфікацію економіста.
В 1985 році закінчила педагогічний факультет Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва та отримала кваліфікацію викладача середніх сільськогосподарських закладів по економічним дисциплінам.
В 2001 році пройшла стажування на кафедрі менеджменту та маркетингу в інституті післядипломної освіти Національного аграрного університету.
У 2006, 2011, 2014 роках пройшла підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання Білоцерківського НАУ.
У 2012 році закінчила Білоцерківський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій і адміністрування, менеджера (управителя) організації.
Коло професійних інтересів: впровадження у навчальний процес активних методів навчання.
Методична робота:
2006 рік:
Конкурсна робота «Досвід виховної роботи циклової комісії у навчально-виховному процесі»
Програма написання курсових робіт для спеціальності «Організація виробництва»
Програма дисципліни «Менеджмент в галузях тваринництва»
Програма дисципліни «Менеджмент в галузях рослинництва»
Методична розробка на тему: «Тестовий контроль знань з дисципліни з Основи менеджменту»

2008 рік:
Методична розробка на тему: «Модульно-рейтингова технологія навчально-творчої діяльності студентів з дисципліни Основи менеджменту» (програма дисципліни, 1-й модуль)
2009 рік:
Методична розробка на тему: «Самооцінка здібностей та навичок студентів при вивченні дисципліни Основи менеджменту»
2010 рік:
Методична розробка на тему: «Модульно-рейтингова технологія навчально-творчої діяльності студентів з дисципліни Основи менеджменту». Теорія і практика. Частина І.
2011 рік:
Методична розробка на тему: «Методика проведення відкритого виховного заходу: «Валентин – охоронець Божого дару кохання».
2012 рік:
Методична розробка на тему: «Інтерактивні технології навчання та їх використання при викладанні дисципліни Маркетинг»
2013 рік:
Методична розробка на тему: «Використання редактора презентацій при викладанні дисципліни Маркетинг»
2014 рік:
Методична розробка на тему: «Письмові консультації для студентів заочного відділення з дисципліни Маркетинг»
2015 рік:
Публікація матеріалів в журналі «Відкритий урок»: «Використання редактора презентацій при викладанні дисципліни Маркетинг»; виховний захід «Валентин – охоронець Божого дару кохання» № 04/2015 (квітень2015) журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»
2016 рік:
Методична розробка на тему: «Використання редактора презентацій при викладанні дисципліни Економіка підприємства»


Долинюк Галина Василівна

Викладач вищої категорії, працює в навчальному закладі із 1993 року.
Викладає дисципліни «Бухгалтерський облік», «Бюджетна система», «Фінанси».
В 1987 році отримала диплом з відзнакою Київського кооперативного технікуму, спеціальність – бухгалтерський облік, кваліфікація – бухгалтер.
В 1991 році закінчила Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» та отримала кваліфікацію економіста.
В 1994 році – Національний аграрний університет, спеціальність – «Професійне навчання», кваліфікація – економіст – педагог.
2000 рік – Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів АПК «Впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності».
2006 рік – НАУ ННІ післядипломної освіти – «Вдосконалення навчально-виховної роботи в вищих навчальних закладах в умовах модернізації вищої освіти України і Болонського процесу».
2006-2010 рр. працювала на посаді директора Маслівського АТ БНАУ
2008 рік – Центральний інститут післядипломної освіти «Освіта в контексті сучасних цивілізованих змін».
2012 рік – Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ за напрямком: «Методологія викладання дисципліни Бухгалтерський облік та Бюджетна система для студентів ВНЗ 1-11 рівнів акредитації»
Коло професійних інтересів: виховна робота з студентами; впровадження у навчальний процес інноваційних методів навчання з дисципліни "Фінансовий облік".
Методична робота:
2009 рік:
Методична розробка на тему: «Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» (конспект лекцій).
2009 рік:
Методична розробка на тему: «Вивчення дисципліни «Банківські операції» (конспект лекцій).
2013 рік:
Методична розробка на тему: «Робочий зошит з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів економічних спеціальностей ВНЗ I-IV рівнів акредитації»
2017 рік:
Методична розробка на тему: «Роль куратора в студентському самоврядуванні»

Колісник Олеся Іванівна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, працює в навчальному закладі з 2010 року.
Викладає дисципліни "Економіка", "Економічний аналіз", "Організація і планування діяльності підприємства".
В 2002 році закінчила Національний аграрний університет, м.Київ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства", та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.
У 2012 році пройшла підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання Білоцерківського НАУ за напрямком: «Методологія викладання дисципліни «Фінанси».
Учасник майстер – класу з питань підвищення професійної майстерності викладачів вищих навчальних закладів І -ІІ рівнів акредитації.
Коло професійних інтересів: створення електронних посібників, вивчення та застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі.
Методична робота:
2016 рік:
Електронний посібник з дисципліни «Організація і планування діяльності підприємств» для спеціальності Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Номінація: Сучасний навчальний посібник (підручник) ресурс відкритого типу.

Гордєєва Надія Сергіївна

Спеціаліст, працює в навчальному закладі з 2014 року, викладає дисципліни "Банківські операції", "Статистика", "Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах".
В 2013 році закінчила Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) і отримала вищу базову освіту за напрямом підготовки «Фінанси та кредит» та здобула кваліфікацію бакалавра з фінансів і кредиту.
В 2015 році закінчила Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю Банківська справа та здобула кваліфікацію Магістра з банківської справи.
Коло професійних інтересів: впровадження у навчальний процес активних методів навчання.
Працює над написанням кандидатської дисертації на тему: «Стратегія розвитку банківського обслуговування в аграрному секторі економіки».

Вощан Наталія Олександрівна

Викладач другої категорії, працює в навчальному закладі з 2013 року, викладає дисципліни «Менеджмент», «Діловодство», «Фінанси підприємств».
В 2007 році закінчила Маслівський аграрний технікум, спеціальність – Організація виробництва, кваліфікація – менеджер.
В 2007 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій» та здобула диплом спеціаліста, кваліфікація – «менеджер - економіст».
В 2009 році закінчила Миронівську філію східноєвропейського університету економіки і менеджменту, напрям – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
В 2012 році отримала повну освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію викладача вищого навчального закладу в Національному університеті біоресурсів та природокористування України.
Коло професійних інтересів: впровадження у навчальний процес інтерактивних методів навчання.

Коломієць Володимир Миколайович

Викладач другої категорії, працює в навчальному закладі з 2011 року, викладає дисципліни "Розміщення продуктивних сил".
В 1984 році закінчив Черкаський державний педінститут імені 300-річчя возєднання України з Росією, за спеціальністю "Фізичне виховання", кваліфікація – учитель фізичного виховання.
В 2014 році закінчив Білоцерківський національний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримав кваліфікацію: менеджер-економіст.
2015рік – учасник семінару – аукціону педагогічних ідей для викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на тему «Використання інформаційно- комунікаційних технологій в освітньому середовищі» (Науково-Методичний Центр інформаційно – аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ)
Коло професійних інтересів: пошукова робота за напрямком "Поліпшення економічного розвитку галузей сільського господарства", «Розвиток творчих здібностей студентів».

Макаренко Сергій Хосейович

Член циклової комісії економічних дисциплін, викладач економічних дисциплін. Працює в навчальному закладі з 2017 року, викладає дисципліни "Маркетинг", "Менеджмент", "Підприємництво".
В 2010 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув ступінь магістра з економіки та управління бізнесом.
Коло професійних інтересів: вивчення, засвоєння та використання педагогічної компетентності при викладанні економічних дисциплін.
Методична робота:
2018 рік (План) :
«Удосконалення педагогічної компетентності викладача»