Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Знайомтесь! Викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

Воронович Юлія Андріївна

Викладач української мови та літератури, спеціаліст другої категорії

Це молодий, енергійний, високоерудований педагог, вмілий організатор студентського коллективу. Навчальний матеірал викладає цікаво і доступно, постійно формуючи у студентів навички самостійного, творчого мислення. Працюючи над проблемою “Екзистанційність як художній метод викладання української літератури ХХ століття”, Юлія Андріївна, постійно знаходиться у пошуку нових активних методів навчання та викладання.Викладач постійно працює над розвитком своєї педагогічної майстерності. Бере активну участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, декадах циклової комісії, проводить відкриті заняття, загально-технікумівські заходи. Воронович Ю.А. постійно розробляє змістовні, оригінальні сценарії і щороку організовує цікаві вечори відпочинку для молоді .

Кошинська Світлана Сергіївна

Викладач іноземної мови, спеціаліст першої категорії

Зарекомендувала себе як строгий, вимогливий викладач, який ніколи не допускає порушення дисципліни. Світлана Сергіївна працює над проблемою “Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови”.На її заняттях студенти вдосконалюють навички монологічного та діалогічного мовлення, поглиблюють та систематизують знання з граматики, розвивають пам'ять, увагу, логічне мислення. У своїй роботі викладач використовує групові форми роботи, змагання, конкурси. Практикує дидактичні ігри. Великої уваги надає самостійній роботі студентів за допомогою взаємодії студента з освітніми ресурсами при мінімальній участі викладача

Мозгова Юлія Сергіївна

Викладач фізики та астрономії, спеціаліст

Молодий, але перспективний педагог. Добре володіє теоретичним матеріалом з дисципліни. Із захопленням спостерігають студенти за дослідами, які проводить Юлія Сергіївна під час занять. Викладач постійно працює над поглибленням і розширенням свого кругозору. У своїй діяльності великої уваги надає вирішенню проблеми “Використання ІКТ та експериментів при проведенні занять з фізики”. Активно працює над створенням навчально-методичного комплексу дисципліни. Тиха, спокійна, врівноважена людина. Тільки но прийшовши у навчальний заклад, зуміла завоювати симпатію студентів

Моргун Олена Геннадіївна

Викладач математики та інформатики,спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії

Висококваліфікований фахівець, досвідчений педагог, вимогливий керівник, вмілий організатор. Прекрасно володіє методикою викладання своєї дисципліни. Теоретичне і практичне навчання проводить на високому професійному рівні з використанням передового досвіду, сучасних інноваційних та інформаційних технологій. Важливою рисою Олени Геннадіївни як викладача є її вміння створювати на занятті позитивну мотивацію навчання та атмосферу відкритого спілкування. Вона докладає максимум зусиль, щоб довести студентам, що математика – це цікаво. Особливого значення надає проблемі “Групові форми навчання та їх застосування при вивченні математики” За свою працю неодноразово нагороджувалася грамотами навчального закладу, почесною грамотою Київської обласної ради, районного відділу освіти. Моргун О.Г. – активна, енергійна, цілеспрямована, врівноважена, відповідальна людина. Має прекрасне почуття гумору. Завдяки доброзичливості, високим моральним якостям, вона заслужила повагу студентів, батьків, колег по роботі

Плаксенков Юрій Юрійович

Викладач інформатики, спеціаліст другої категорії

Висококваліфікований фахівець, завжди готовий поділитися своїми знаннями та досвідом. Саме він створив сайт навчального закладу, дбає про безперебійну роботу локальної мережі, оновлює інформацію єдиної бази даних. До виконання посадових обов’язків відноситься відповідально і добросовісно. Викладач постійно займається питаннями вдосконалення своєї фахової та педагогічної майстерності. В процесі викладання систематично використовує новітні інформаційні технології. Для перевірки знань застосовує тестову форму контролю.
Важливо підкреслити високий рівень організації самостійної роботи студентів. Юрій Юрійович розробив по своїй дисципліні електронний навчальний курс і практикує дистанційне навчання із студентами заочного відділення.
Юрій Юрійович – активна, енергійна, цілеспрямована, врівноважена людина. Ввічливий, культурний, дружелюбний.

Почтар Наталія Іванівна

Викладач світової літератури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, заступник директора з виховної роботи


Досвідчений педагог, вмілий організатор. Посадові обов’язки виконує добросовісно. Великої уваги надає підвищенню показника якісної успішності, покращенню дисципліни та зменшенню кількості пропусків занять без поважних причин. При роботі із студентами завжди шукає індивідуальний підхід до кожного з них, тісно співпрацюючи з кураторами груп та батьками. Високої оцінки в її роботі заслуговує те, що вона зуміла організувати та підняти на належний рівень студентське самоврядування.
Заняття Наталія Іванівна проводить на високому методичному рівні, використовуючи новітні технології. У викладацькій роботі особливої уваги надає проблемі “Особистісно-зорієнтоване навчання студентів під час вивчення світової літератури”.
Це спокійна, врівноважена, розсудлива людина. Вимоглива до себе і оточуючих. Користується заслуженим авторитетом у студентів, їх батьків, колег по роботі.

Стукаленко Ніна Вікторівна

Викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії

Вмілий педагог, сумлінно і творчо підходить до виконання посадових обов’язків. Заняття проводить на високому методичному рівні, застосовуючи активні, нетрадиційні форми та методи викладання. Займається вивченням та використанням закордонного досвіду навчання англійської мови. Головне у роботі викладача – розвиток у дітей мислення та творчих здібностей. З цією метою Ніна Вікторівна обирає для занять теми, надзвичайно актуальні для сучасної молоді. При їх вивченні студенти розширюють словниковий запас, формують здатність захищати свою позицію, удосконалюючи при цьому вміння розмовляти іноземною мовою. Її студенти показують високий рівень знань з дисципліни і при подальшому навчанні чи проходженні практики за кордоном. За свою роботу нагороджена грамотою районного відділу освіти.
Це дуже добра, щира та відверта людина, готова завжди поспівчувати і прийти на допомогу. Захоплює в ній її уміння зберігати спокій та рівновагу у будь-якій ситуації.

Тихонюк Сергій Вікторович

Викладач географії та біології, спеціаліст вищої категорії


Досвідчений викладач, який проводить заняття на високому методичному рівні, творчо працює над проблемою вивчення, застосування та поєднання різних інтерактивних форм і методів навчання.
Як педагог Сергій Вікторович характеризується високим професіоналізмом. Навчальний матеріал викладає доступно, логічно, спонукає до творчого мислення, привчає студентів до самостійної роботи, Викладач знаходиться в постійному пошуку інноваційних форм та методів навчання: проведення бінарних, семінарських занять, написання і захист мінірефератів, складання кросвордів, проведення конференцій, диспутів, вікторин тощо.
Це людина спокійна, врівноважена, вихована і культурна.
Користується заслуженим авторитетом у студентів, їх батьків, колег по роботі.

Турченко Галина Миколаївна

Викладач української мови, спеціаліст вищої категорії

Знавець своєї справи, професіонал, заняття проводить на високому методичному рівні з використанням передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання. Добре знає дидактику і методику викладання дисципліни. Вдало розробляє та втілює в навчальний процес проектні методи навчання. Працює над проблемою “Формування мовної компетенції майбутнього спеціаліста на заняттях з української мови”
Викладач працює над поглибленням та розширенням свого кругозору, вдосконаленням педагогічної майстерності. Постійно бере участь у засіданнях методичного об’єднання викладачів української мови ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області, має виступи. Готує студентів до участі в літературних конкурсах ім. П. Яцика, студентських олімпіадах. Важливим методом вивчення літературної та мовної спадщини нашого народу вважає екскурсії. Традиційними для студентів першого курсу стали поїздки в м. Канів, м. Умань, м. Переяслав, м. Львів тощо.
Турченко Г.М. — строгий і вимогливий куратор, який не допускає порушень дисципліни та пропусків занять без поважних причин.
Галина Миколаївна спокійна, врівноважена, цілеспрямована людина, вимоглива до себе і до студентів. Має чудові організаторські здібності.